6 Kafsha më e vjetër në botë është një breshkë 188 vjeç

No featured image available